×

Mozus Stāsts

The Prince of Egypt Animation, Adventure, Biography, Drama, Family, Fantasy, Musical

  • 7.0
  • 1998
  • 99 min
  • USA
  • 59363

Sižets

Kad varenais Ēģiptes faraons pavēl noslīcināt visus jaundzimušos ebreju zīdainīšus, kāda māte ieliek savu dēlu groziņā un palaiž Nīlas ūdeņos. Faraona meita zīdaini atrod, nosauc par Mozu un pasludina par Ēģiptes princi. Būdams pieaudzis, Mozus saņem no Dieva uzdevumu – pieprasīt faraonam tautas atbrīvošanu no verdzības. Kaut faraons nepiekrīt, Mozus ir cieši apņēmies izpildīt savu dievišķo misiju. Kad Dievs uzsūta Ēģiptei mēri, faraons atbrīvo ebrejus, u...